عسل ارگانیک مدا
عسل گون گز

عسل گون گز
این گیاه در کوه‌های زاگرس مرکزی (کوهرنگ، زردکوه) می‌روید و زرد رنگ است و عطر و طعمی مخصوص به خود دارد.


ضد پوکی استخوان

ضد دردهای مفصلی

تقویت‌ کننده دستگاه گوارش و اعصاب