عسل ارگانیک مدا
عسل شوید

عسل شوید
عسل شوید در فصل تابستان از باغات و دشت هاى اصفهان، اژه و وزنه تهیه می شود.


پایین آورنده چربى و کلسترول LDL خون

تسکن درد مفاصل

مدر

ضد استفراغ

کند کننده ضربان قلب

ضد چربى خون

ضد نفخ