• 130 بازدید امروز
  • 365 بازدید دیروز
  • 114903 بازدید کل
  • 4 افراد آنلاین
عسل ارگانیک مدا
مدیریت اخبار

بازدید مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان البرز از کارخانه و زنبورداری عسل مدا        1395/02/05
مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در 95/2/5 از کارخانه و زنبورداری عسل مدا بازدید نمودند.در این بازدید آقای مهندس مشیر غفاری(معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی)و آقای مهندس تاج الدینی(مدیر جهاد کشاورزی )و آقای مهندس میرزایی(رئیس اداره تولیدات دامی)حضور داشتند و به همراه آقای مشایخی مدیر کارخانه عسل مدا از سالنهای بسته بندی عسل بازدید نمودند و همچنین از زنبورستان عسل مدا نیز بازدید نمودند. در این بازدید در مورد مسائل و مشکلات تولید کنندگان و زنبورداران صحبت شد و راهکارهایی در مورد کاهش مشکلات آنان بیان شد.