• آدرس : کرج، چهارراه طالقانی جنوبی، جنب دارو خانه دکتر صفوی زاده، دفتر مرکزی عسل مدا
  • تلفن : 32208035-026
    32724165
    32748813