Tag Archives: زنبورمرگی

زندگی زنبورها و بیماری زنبورمرگی

زندگی زنبورها و بیماری زنبورمرگی

زندگی زنبورها و بیماری زنبورمرگی زنبورهای عسل ، حشرات پول ساز بزرگی برای صنعت کشاورزی در ایالات متحده هستند . این حشرات اجتماعی و سخت کوش شش محصول کندو شامل : عسل ، گرده گل ، ژل رویال ، موم ، بره موم و سم تولید می کنند که همه اینها برای اهداف مختلف تغذیه […]